Søg i artikeldatabasen

Vejledning til forfattere

Længde og målgruppe

En typisk artikel fylder 3-4 sider inklusiv figurer, referencer og forfatteromtale. Længere artikler (op til ca. 8 sider) bringes kun efter aftale og bør behandle emner af generel interesse. Artikler forfattet på engelsk eller artikler, der kun har interesse for en snæver del af læserne, vil kun sjældent blive bragt. Se nærmere om bladets målgruppe.

Introducer artiklen med et abstrakt på omkring 5 linjer. Abstraktet skal give læseren et indtryk af hvad artiklen handler om. Det er vigtigt, at sende et billede og en kort præsentation af forfatteren, i stil med de præsentationer, der findes i slutningen af hver artikel. Se eksempel-artikel.pdf (1.6 Mb) for et eksempel på en kort og velillustreret artikel.

Illustrationer

Forfattere opfordres til at inkludere figurer. Der er intet, der som en god illustration kan modvirke eventuelle tvetydigheder i teksten. Illustrationer og billeder til artiklerne afleveres separat - helst på elektronisk form (f.eks. JPEG, PostScript, Encapsulated PostScript, PNG eller PDF), men ellers i god papirkopi. Husk nogle gode figurtekster til illustrationerne.

Referencer og fodnoter

Referencer anføres i teksten med cifre i kantede parenteser ([1]), og anføres til sidst i artiklen med nummer, forfatter, årstal i parentes, artikel (eventuelt bind-nummer med fed skrift) og sidetal. Ved formidling kræves ikke den samme dokumentation som ved en videnskabelig artikel. Brug derfor kun få centrale referencer og fortrinsvis referencer til alment tilgængelige bøger eller tidsskrifter, og ikke specielle konferencebidrag, interne rapporter og lignende. Fodnoter bør undgås, men kan godt bruges til f.eks. ordforklaring. Ved brug af tekniske begreber eller sjældne fremmedord forklares ordet første gang det anvendes. Længere forklaringer af begreber eller formler fra hovedteksten kan eventuelt placeres i en boks.

Artikler sættes i LaTeX

Teksten kan f.eks. skrives i standard LaTeX eller et almindeligt tekstbehandlingsprogram (Word) eller som ren ASCII fil, hvis der ikke indgår formler. Artiklen bliver layoutet i LaTeX med en særlig kvant sty-fil, som kun udleveres ved henvendelse til redaktøren. For at lette produktionen modtages artikler normalt kun på elektronisk form. Det kan enten være som elektronisk post til e-mail adressen: kvant@kvant.dk, eller til postadressen (hvortil figurer mm. også kan sendes):

KVANT
c/o DTU Space
Centrifugevej 356
2800 Kgs. Lyngby

Huskeliste

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!