Søg i artikeldatabasen

KVANTs historie

Tidsskriftet KVANT er et forum på dansk for fysikkens og astronomiens nyeste landvindinger, kombineret med drøftelser af undervisningsmæssige spørgsmål. Det er medlemsblad for flere naturvidenskabelige selskaber og foreninger.

KVANT blev grundlagt i 1990 som efterfølger til Fysisk Tidsskrift (grundlagt 1902), der stoppede samtidigt. Bladet blev oprindeligt udgivet af to foreninger: Dansk Fysisk Selskab (DFS) og Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU). I 1998 kom yderligere en udgiverforening med, Astronomisk Selskab (AS), og undertitlen ændredes fra "Tidsskrift for Fysik" til "Tidsskrift for Fysik og Astronomi". Et par år senere kom Dansk Geofysisk Forening (DGF) med blandt udgiverforeningerne. I 2020 fusionerede DGF med DFS og blev en sektion i DFS.

Ved udvidelsen i 1998 kom der en nyhedssektion til og et større fokus på astronomi. Medlemmerne af Astronomisk Selskab fik herefter KVANT som medlemsblad som erstatning for Astronomisk Tidsskrift (grundlagt 1916), der fra 1968-98 blev udgivet som et fælles skandinavisk tidsskrift. KVANT kan således betragtes som en videreførelse eller fusion af både Fysisk Tidsskrift og Astronomisk Tidsskrift, blot med en mere populær profil.

Der udkommer fire numre årligt og oplaget varierer mellem 2-3000. Man kan dels abonnere gennem én af udgiverforeningerne eller som selvstændig abonnent.

Artiklerne i bladet er på et semipopulært niveau, hvor forskere formidler deres forskning på dansk til interesserede læsere. Mange artikler kan læses med udbytte af en dygtig gymnasieelev eller studerende på første år af fysikstudierne. Bladet indeholder desuden meddelelser fra udgiverforeningerne, nyheder, opgaver og omtale af aktuelle bøger.

KVANT har fra starten nydt økonomisk støtte fra landets fysikinstitutter, der muliggør at bladet kan sendes til alle landets gymnasier, htx- og lærerseminarer uden beregning. Økonomien var i starten begunstiget af et pænt annoncesalg der imidlertid ikke har kunnet bevares på samme niveau pga. begrænsede ressourcer og konkurrerende medier som internettet. I perioden 2004-2008 måtte bladproduktionen effektiveseres betydeligt, for at bladet kunne overleve bortfaldet af portostøtten, der har ramt mange tidsskrifter hårdt. Fra 2008 er økonomien stabiliseret og fokus er rettet mod at hverve flere abonnenter, særligt blandt unge, og opbygge et elektronisk artikelarkiv.

KVANT har igennem årene haft en række ansvarshavende redaktører, der har redigeret bladet ved siden af arbejde på enten universitet eller gymnasium: Jørgen Friis Bak 1990-92, Mads Hammerich 1993-98, Jens Olaf Pepke Pedersen 1998-04 og igen fra 2017 samt Michael Cramer Andersen 2004-17. Derudover er bladet forankret i en redaktion af frivillige redaktionsmedlemmer fra universiteter, forskningsvirksomheder og gymnasier. Et af de nuværende medlemmer af redaktionen har været med fra bladet blev grundlagt.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!