Søg i artikeldatabasen

Hvem henvender bladet sig til og hvad indeholder det?

Målgruppe

KVANT er fagblad for fysik, astronomi, geofysik og beslægtede fag. Bladet henvender sig primært til forskere undervisere og studerende samt andre interesserede. Nogle artikler bør også kunne læses af interesserede gymnasieelever.

Indhold

I hvert blad stiles der mod at bringe flere korte, letforståelige og vel illustrerede artikler af bred interesse med en høj faglig standard og en gang imellem lidt længere og mere dybdegående baggrundsartikler.

Faste sektioner er:

Bladet bringer meddelelser fra Astronomisk Selskab, Dansk Fysisk Selskab, Dansk Geofysisk Forening og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, bl.a. om foreningernes foredrag, årsmøder og andre arrangementer.

Indlæg fra læserne

Redaktionen af KVANT modtager gerne artikler fra læserne eller forslag til artikelemner. Indholdet af artiklerne bør være forståeligt for personer med interesse for fysik - således at også en dygtig og interesseret gymnasieelev vil få udbytte af artiklen (læs mere i forfattervejledningen). Uopfordrede artikler kan blive afvist hvis de ikke lever op til bladets faglige standard eller til formidlingsevne. Når flere af de kommende numre er planlagt, kan der være flere måneders ventetid.

Kortere debatindlæg om faglige emner, kan også forekomme, dog ikke indlæg der ukritisk fremmer rent politiske, religiøse eller kommercielle interesser.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!