Søg i artikeldatabasen

Om Kvant

Forfattere Annoncering
En typisk artikel fylder 3-4 sider inklusiv figurer, referencer og forfatteromtale. Længere artikler (op til ca. 8 sider) bringes kun efter aftale og bør behandle emner af generel interesse. Artikler forfattet på engelsk eller artikler, der kun har interesse ... For at ramme bladets læsere, bør annoncer have et passende højt fagligt niveau og kan om nødvendigt afvises, hvis de efter redaktionens skøn ikke opfylder dette. Bladet påtager sig intet ansvar for produkter eller ...
Udgiverforeninger Målgruppe
KVANT udkommer fire gange årligt og udgives af følgende foreninger:
  • Dansk Fysisk Selskab
  • Astronomisk Selskab
  • Selskabet for Naturlærens Udbredelse
  • Dansk Geofysisk Forening
I hvert blad stiles der mod at bringe flere korte, letforståelige og vel illustrerede artikler af bred interesse med en høj faglig standard og en gang imellem lidt længere og mere dybdegående baggrundsartikler. Faste sektioner er: KVANT-nyheder ...
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!