Søg i artikeldatabasen
forside.jpg

Kvant nr. 1 fra 2008

Information om bladet

Nyhedsektionen fra dette nummer (Download)
Klik på billedet for større version.

Artikler

Indhold (Download 167.65 Kb)
Kvant

Skal Dansk Fysisk Selskab fortsat have et livskraftigt årsmøde?; Redaktionel leder (Download 85.87 Kb)
Jørgen Schou, Michael Cramer Andersen

Dansk Fysisk Selskab - Årsmøde den 17.-18. juni (Download 92.39 Kb)
Jørgen Schou

Paradokser i fysikken (Download 636.09 Kb)
Finn Berg Rasmussen
Fysikkens paradokser har altid tjent som godt pædagogisk hjælpemiddel. De sætter tingene på spidsen og demonstrerer, at der er noget man endnu ikke har forstået. Derved tvinger de en til dybere overvejelser og kan inspire til ny forskning. De følgende eksempler har været brugt i foredrag i UNF.

Tippetoppen (Download 458.83 Kb)
Klaus Seiersen
En "tippetop" er en lille snurretop, der først snurrer rundt som en normal snurretop for derefter automatisk at hoppe op og snurre på håndtaget ("stilken"). Beskrivelsen giver en kort teoretisk introduktion samt et større historisk overblik. Artiklen er redigeret fra en artikel på www.fysikbasen.dk.

Luftmodstand - breddeopgave 30 med didaktisk kommentar (Download 73.51 Kb)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.

KVANTs nye hjemmeside (Download 1.36 Mb)
Thomas R. N. Jansson
Kvant fik i februar ny hjemmeside. Udover at siden har fået en grafisk opfriskning vil den nye side forhåbentligt også giver Kvant's læsere bedre muligheder for at se tilbage i gamle artikler og finde eller genopdage gamle artikler.

Det Internationale Astronomiår 2009 (Download 650.39 Kb)
Kristian Pedersen
I 2009 er det 400 år siden, at Galilei rettede en kikkert mod nattehimlen. Dette markeres verden over for at fremme interessen for astronomi og naturvidenskab. Aktiviteterne rettes dels mod den brede offentlighed men formålet er også, at styrke de naturvidenkabelige fag i skolerne og øge rekrutteringen til naturvidenskabelige uddannelser.

Stjernehimlen (Download 1.75 Mb)
Michael Cramer Andersen
Den aktuelle stjernehimmel. Astrofotos.

Med neutrinoen som fødselshjælper - en ny mekanisme for grundstofdannelse (Download 574.05 Kb)
Nikolaj Thomas Zinner
Grundstoffernes dannelse i den såkaldte kernesyntese er et område af astrofysik som har fejret mange triumfer i sidste århundrede. Man har nu et klart billede af hvor og hvordan hovedparten af de naturlige isotoper skabes. Dog er der nogen meget lidt forekommende protonrige kerner som hidtil har voldt forskerne problemer. Her vil vi beskrive en ny proces, hvor neutrinoer i stjerner faktisk kan forklare forekomsten af nogle af de sjældneste grundstoffer i Naturen.

Den store protonaccelerator - status for LHC (Download 513.13 Kb)
Michael Cramer Andersen
Efter næsten 10 års byggeri er CERNs nye superledende proton-accelerator Large Hadron Collider (LHC) færdigbygget og ved at blive startet op. LHC bliver menneskehedens hidtil mest komplicerede fysikeksperiment. Partikelfysikerne holder vejret indtil de første protoner er blevet sendt rundt i den 27 km lange tunnel. Derefter kan eksperimenterne begynde. I denne artikel ser vi på LHC i overblik, mens specialartikler af forskere senere på året vil give indblik i forskellige aspekter af eksperimenterne ved LHC.

Aktuelle bøger (Download 1.29 Mb)
Henrik Bang, John Rosendal Nielsen og Michael Cramer Andersen
Anmeldelse af bøgerne: "Kvantespring i det 20. århundrede", "Stjernestøv og galakser", "Energi för hållbar utveckling", "Natur, videnskab og metafysik - Newton og filosofien", "Stjernedrømme - Kosmologi fra Babylon til det ydre Rum" og "Klima og kosmos - en ny teori om global opvarmning".

Annonce (Download 55.03 Kb)
IDA

Måneformørkelse set fra Grækenland (Download 314.45 Kb)
Michael Cramer Andersen

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!