Søg i artikeldatabasen
forside.jpg

Kvant nr. 2 fra 2017

Information om bladet

Nyhedsektionen fra dette nummer (Download)
Klik på billedet for større version.

Artikler

Indhold (Download 161.57 Kb)
Kvant

Kan vi bygge en sol på Jorden? (Download 677.92 Kb)
Alexander S. Thrysøe
Energiproduktion fra fusion i et kraftværk vil potentielt give en energikilde, som er ren, bæredygtig og sikker. Det er imidlertid endnu ikke lykkedes at producere mere energi fra fusion, end hvad systemet har skullet have tilført for at opretholde fusionsprocessen. En af de essentielle parametre for realisering af fusion som energikilde er en bedre forståelse af transportprocesserne på kanten af fusionsplasmaet, herunder plasmaets interaktion med elektrisk neutrale atomer og molekyler.

Thorium eller: Hvordan jeg lærte at holde op med at bekymre mig og at elske saltsmeltereaktorer (Download 1.37 Mb)
Aslak Stubsgaard
Saltsmeltereaktoren er en radikalt anderledes type kernekraftreaktor, der blev opfundet og udviklet ved Oak Ridge National Laboratory i 1960'erne. Saltsmeltereaktorer har fået øget opmærksomhed det sidste årti, blandt andet grundet muligheden for effektiv thoriumbaseret brændselsavling, samt øget sikkerhed sammenlignet med traditionelle reaktordesigns og langt billigere konstruktion og operation. Saltsmeltereaktorer har sit brændsel som kemisk stabile salte, der cirkuleres rundt i reaktoren ved rødglødende temperaturer, godt over saltenes smeltepunkt. Udover effektiv strømgeneration åbner disse temperaturer op for en bred vifte af implementeringer. Denne artikel forsøger at give et indblik i, hvorfor thorium i saltsmeltereaktorer er en attraktiv teknologi for udnyttelse af fissionsenergi.

Protonterapiens fysik - en kort udledning af Braggkurven og dens top (Download 800.28 Kb)
Pernille Bræmer-Jensen og Ulrik I. Uggerhøj
Med den nært forestående kommissionering af Dansk Center for Partikelterapi ved Aarhus Universitetshospital, planlagt til oktober 2018, er det relevant med en simpel, men alligevel stort set retvisende, gennemgang af den såkaldte Bragg-kurve og dens top. Som yderligere motivation til en sådan gennemgang er et emne med arbejdstitlen ''Medicinsk fysik'' for tiden under overvejelse til brug for ''fysik i det 21. århundrede'' i gymnasieskolen fra 2018. I denne artikel gives en analytisk tilgang til energitabskurven for protoner op til deres endelige rækkevidde. Formålet er at give en kortfattet og overskuelig gennemgang af en tung, elektrisk ladet partikels indtrængning i stof med særlig vægt på aspekter relevante for partikelterapi.

Foreningsnyt - kommende foredrag i 2017 (Download 637.53 Kb)
Foreningerne
Der afholdes et ekstra foredrag - om klimaforandringer - i SNU den 19. juni 2017. Temaet for SNUs foredragsrække i efteråret 2017 er ''Kunstig intelligens''. Foredragsrækken i Astronomisk Selskab handler om astronomien omkring stjerner, fra fødsel til død.

Annonce: KVANT søger ny ansvarshavende redaktør (Download 57.86 Kb)
Kvant
KVANT søger ny redaktør, der kan stå i spidsen for redaktionen. Deadline for ansøgning er den 1. juli 2017.

Redaktørskifte (Download 31.37 Kb)
Dorte Olesen
KVANTs redaktør Michael Cramer Andersen har valgt at stoppe efter 13 år på redaktørposten. Jens Olaf Pepke Pedersen vil være 'interim' redaktør mens vi finder den helt rigtige til at overtage posten mere permanent.

Aktuelle bøger (Download 376.24 Kb)
Michael Cramer Andersen, Christine Pepke Pedersen og Jens Olaf Pepke Pedersen
Omtale af bøgerne ''Speciel Relativitetsteori'', ''Fysikkens Filosofi'' og ''Hvad i himlen''.

Facit til Regneopgaver om Meteoritter og Solsystemet (Download 533.87 Kb)
Svend E. Rugh og Michael Cramer Andersen
I KVANT nr. 1, april 2017 blev der bragt nogle regneopgaver om Meteoritter og Solsystemet. Der er udarbejdet facit og identificeret enkelte trykfejl.

Kunst i Videnskab - konkurrence (Download 726.53 Kb)
Christina Toldbo
Naturvidenskabeligt Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet åbner nu for konkurrencen ''Art in Science'' (ARTiS) 2017, hvor man kan indsende billeder af videnskab fra hverdagen, i laboratoriet eller naturen.

Tidevandsfelter - breddeopgave 71 og 72 med didaktisk kommentar (Download 143.26 Kb)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.

Da Danmark begravede Tycho Brahe (1602) (Download 558.07 Kb)
Peter Andersen
Den 13. juli 1602 holdt fysikprofessor Jon Jakobsen Venusin en epokegørende tale foran det københavnske akademi og nok også kongen. Han identificerede Gud med Solen, hyldede Copernicus og hånede den netop afdøde Tycho Brahe.

En kvantemekanisk eventyrfe (Download 203.51 Kb)
Finn Berg Rasmussen
En spansk forfatter inddrager Schrödingers kat.

Monument for Inge Lehmann på Frue Plads (Download 674.38 Kb)
Jens Olaf Pepke Pedersen
En af Danmarks største, men oversete videnskabsfolk, geofysikeren Inge Lehmann, har nu fået sit monument på Frue Plads i København.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!