Søg i artikeldatabasen
forside.jpg

Kvant nr. 2 fra 2020

Information om bladet

Nyhedsektionen fra dette nummer (Download)
Klik på billedet for større version.

Artikler

Fra Descartes til superstrenge: aspekter af foreningsteoriernes historie (Download 1.54 Mb)
Helge Kragh
Den gamle drøm om at forklare alle naturfænomener ud fra en enkelt teori eller nogle få antagelser er i dag så levende som nogensinde. Men den kan følges gennem hele videnskabshistorien. I artiklen fokuseres på nogle få højdepunkter gennem en næsten 400-årig periode.

Generel relativitetsteori: forbindelsen til Ørsted (Ikke offentliggjort)
Poul Henrik Damgaard
Til sin død drømte Einstein om at forene teorien for tyngdekraft med de andre fundamentale naturkræfter. I dag ved vi, at hans drøm ikke kunne virkeliggøres med de forudsætninger, fysikerne havde på Einsteins tid. Den såkaldte Yang-Mills-teori, en generalisation af elektromagnetismen og grundstenen i både stærke og svage vekselvirkninger mellem elementarpartikler, leder på en overraskende måde frem til den korrekte forståelse.

Inflation: Én oprindelse for alt?
Martin S. Sloth
Spørgsmålet om oprindelsen af vores univers og dermed det ultimative spørgsmål om altings oprindelse er et af de mest fundamentale videnskabelige spørgsmål, man kan stille. Hvis det lykkes at finde en foreningsteori for alting, så må denne også rumme et svar på spørgsmålet om altings oprindelse.

Kommende foredrag (Download 821.35 Kb)
Kvant

Foreningen af naturens kræfter længe efter Ørsted (Ikke offentliggjort)
Kristján Gulbrandsen, Troels C. Petersen og Børge Svane Nielsen
Ligesom Ørsteds opdagelse af elektriske strømmes indflydelse på magnetnåle og de efterfølgende mange års eksperimenter førte til en indsigtsrig matematisk forståelse af elektromagnetismen, har vi i årtier arbejdet inden for partikel- og kernefysik på at beskrive og forstå, hvordan de fire kendte naturkræfter kan sættes på de samme formler. Eksperimenterne ved LHC-acceleratoren ved CERN har givet os et væld af nye data, som både har cementeret den gængse Standardmodel for partikler og kræfter, og samtidig lagt grundlaget for at se videre ind i det hidtil ukendte. Vi skriver i denne artikel om landvindinger i forståelsen af en ny stoftilstand, kvark-gluon-plasma, og om status og implikationer af udforskningen af Higgs-bosonen.

Holgers jagt på den fundamentale teori (Download 4.12 Mb)
Holger Bech Nielsen og John Rosendal Nielsen
Denne artikel er baseret på en samtale med Holger Bech Nielsen, hvor vi diskuterede fysik med fokus på en fundamental teori – også kendt som teorien om alting. Der er tilføjet flere af mine egne forklaringer til Holgers beskrivelse af fundamental fysik.

Vand som alternativt elektromagnetisk materiale i mikrobølge- og antenneteknik (Ikke offentliggjort)
Samel Arslanagic, Rasmus E. Jacobsen og Andrei V. Lavrinenko
Der er en stærkt stigende forskningsinteresse for såkaldte metaflader, som kan manipulere elektromagnetiske felter på vilkårlig vis. Det blev for nylig foreslået at realisere disse flader via inklusioner bestående af intet andet end vand pga. vands pris, tilgængelighed, miljøvenlighed og de omfattende dynamiske egenskaber, som vand har. I nærværende artikel gennemgår vi nogle af vores nylige resultater inden for simple vandbaserede metaflader for en række vigtige anvendelser inden for mikrobølge- og antenneteknik.

Svingninger, opdrift og mørkt stof - breddeopgave 85, 86 og 87 med didaktisk kommentar (Download 96.8 Kb)
Jens Højgaard Jensen

Inflation: Én oprindelse for alt?
Martin S. Sloth
Spørgsmålet om oprindelsen af vores univers og dermed det ultimative spørgsmål om altings oprindelse er et af de mest fundamentale videnskabelige spørgsmål, man kan stille. Hvis det lykkes at finde en foreningsteori for alting, så må denne også rumme et svar på spørgsmålet om altings oprindelse.

Inflation: Én oprindelse for alt? (Download 189.75 Kb)
Martin S. Sloth
Spørgsmålet om oprindelsen af vores univers og dermed det ultimative spørgsmål om altings oprindelse er et af de mest fundamentale videnskabelige spørgsmål, man kan stille. Hvis det lykkes at finde en foreningsteori for alting, så må denne også rumme et svar på spørgsmålet om altings oprindelse.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!