Søg i artikeldatabasen
forside.jpg

Kvant nr. 3 fra 2015

Information om bladet

Nyhedsektionen fra dette nummer (Download)
Klik på billedet for større version.

Artikler

Indhold (Download 196.9 Kb)
Kvant

Komplekse netværk (Download 961.83 Kb)
Vedran Sekara og Sune Lehmann
Vi er omgivet af netværk. Vores sociale forbindelse danner forskellige netværk: netværk af venner, kolleger, familier, eller seksuelle partnere. Vi kommunikerer via et væld af teknologiske netværk: vi kan ringe til hinanden, sende emails, skrive til hinanden via Facebook, eller sende Snaps. Infrastruktur-netværk leverer el, vand og varme til vores hjem, mens vi bevæger os på transportnetværk som fx motorveje, busser, toge, eller fly. Vores biologi er også reguleret af netværk – fx regulerer vores gener hinanden i et komplekst netværk - så når et menneske får kræft, kan det skyldes en ubalance i gen-regulations netværket. Givet den centrale rolle som netværk spiller henover hele vores verden, er forståelsen og en matematisk beskrivelse af netværk en af det 21. århundredes vigtigste intellektuelle og videnskabelige udfordringer.

Er der flere grundlæggende naturkræfter? (Download 1.24 Mb)
Ole Eggers Bjælde
Kun fire grundlæggende naturkræfter styrer alle fænomener og hændelser i Universet ifølge den gængse opfattelse af naturen. Men kan vi nu være sikre på det? Svaret er måske.

Kvantekemi for fysikere (Download 583.66 Kb)
Per Hedegård
Kemi og elektronernes opførsel i molekyler fylder meget lidt i fysikstudiet og blandt fysikere. Og det til trods for, at blandt de mest aktive felter i fysikken - biofysik og kvanteelektronik - spiller molekyler en afgørende rolle. Her fortælles om nogle af de afgørende begreber i kvantekemien, som enhver fysiker uden adgang til computer bør kende til.

Naturvidenskabelig analfabetisme (Download 200.13 Kb)
Jens Olaf Pepke Pedersen
Når helt almindelige ord som atomer, radioaktivitet, kemi og gener kan give anledning til bekymring, bør vi måske være bekymrede for, om en naturvidenskabelig analfabetisme er ved at brede sig.

Planetkalender for København 2016 (Download 204.82 Kb)
Martin Götz
Planeternes op- og nedgangstider hele året 2016. Se yderligere forklaring på http://www.planetkalender.tk.

Foreningsnyt - foredrag i efteråret 2015 (Download 49.71 Kb)
Selskabet for Naturlærens Udbedelse og Astronomisk Selskab
Foredragskalender og indstilling til H.C. Ørsted Medaljen 2015.

Klimaforandringer set gennem FN’s klimapanels 5. hovedrapport (Download 1.97 Mb)
Jens Hesselbjerg Christensen
''Klimasystemets opvarmning er utvetydig, og siden 1950'erne er mange af de observerede ændringer uden fortilfælde over årtier og helt op til årtusinder. Atmosfæren og havene er blevet varmere, mængderne af is og sne er reduceret, havniveauet er steget, og koncentrationen af drivhusgasser er øget. Menneskets indflydelse på klimasystemet er tydelig. Dette fremgår klart af de stigende koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren, den positive strålingspåvirkning, den observerede opvarmning og forståelsen af klimasystemet. Kumulative udledninger af CO2 er i høj grad bestemmende for den gennemsnitlige globale overfladeopvarmning i det sene 21. århundrede og derefter. De fleste aspekter af klimaforandringerne vil vare ved i mange århundreder, selvom udledningen af CO2 standses. Dette medfører betydelige, uundgåelige klimaforandringer over flere århundreder, skabt af tidligere, nuværende og fremtidige udledninger af CO2.'' [FN's klimapanel 2013]

Lineal på pegefingre - breddeopgave 66 med didaktisk kommentar (Download 134.19 Kb)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.

KVANT søger nye redaktører (annonce) (Download 34.91 Kb)
Kvant
Der er plads til flere redaktører i Kvant.

Aktuelle bøger (Download 220.04 Kb)
Anja Skaar Jacobsen og Michael Cramer Andersen
Omtale af bøgerne ''How the Hippies Saved Physics. Science, Counterculture, and the Quantum Revival'' og ''Masters of the Universe. Conversations with Cosmologists of the Past''.

Måneformørkelse sidst i september (Download 1.2 Mb)
Michael Quaade
Tidligt om morgenen - eller sent om natten - mandag den 28. september kan vi opleve en total måneformørkelse. Formørkelsen er total i perioden fra kl. 4:11 til 5:23 om morgenen.

Rejse til den totale solformørkelse i USA 2017 (Download 702.02 Kb)
Knud Strandbæk
Ved den totale solformørkelse i USA den 21. august 2017, er der arrangeret en rejse for medlemmer af Astronomisk Selskab og Amatør-Astronomisk Forening. [Fortsat fra bagsiden]

Rejse til den totale solformørkelse i USA 2017 (Download 554.48 Kb)
Knud Strandbæk
Ved den totale solformørkelse i USA den 21. august 2017, er der arrangeret en rejse for medlemmer af Astronomisk Selskab og Amatør-Astronomisk Forening.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!