Søg i artikeldatabasen
forside.jpg

Kvant nr. 3 fra 2016

Information om bladet

Nyhedsektionen fra dette nummer (Download)
Klik på billedet for større version.

Artikler

Indhold (Download 210.1 Kb)
Kvant

Tunge sorte huller - hvad kan de bruges til? (Download 1.63 Mb)
Marianne Vestergaard
I Einsteins almene relativitetsteori, fremsat for 101 år siden, giver masse anledning til krumning af rumtiden. Den største krumning sker, omkring sorte huller som er meget kompakte. Længe har sorte huller været omgærdet af mystik, dels pga. den ukendte fysik som hersker og dels da man ikke vidste, om de faktisk eksisterer. Vi ved nu, at sorte huller findes i stort antal og i mange størrelser. Jeg beskriver her, hvorledes tunge sorte huller kan bruges til at udforske Universet og til at forstå nogle af de mere specielle hjørner af fysikken.

Tøndefald - breddeopgave 69 med didaktisk kommentar (Download 116.03 Kb)
Jens Højgaard Jensen
Breddeopgave 69. Tøndefald: På ladet af en bil, der holder stille, er en cylinderformet tønde blevet glemt. Den ligger op ad forhuset med aksen vinkelret på køreretningen. Lastbilen speeder op for at køre. Hvor langt når den at køre før tønden ruller ud over den åbne bagende af ladet? Begrund svaret.

Foreningsnyt - foredrag i efteråret 2016 (Download 49.88 Kb)
Foreningerne
Foredragskalender for efteråret 2016 i Astronomisk Selskab og Selskabet for Naturlærens Udbredelse. H.C. Ørsted Medalje i sølv uddeles til Anja C. Andersen den 24. oktober 2016. Indstilling til H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærer.

Aktuelle bøger (Download 88.88 Kb)
Anja Skaar Jacobsen
Anmeldelse af ''BasisFysik C'' til gymnasiet.

Landgreven af Kassel og Tycho Brahe på Hven (Download 4.35 Mb)
Erik Høg
Tycho Brahe var kendt som sin tids største astronom og hans observationer fik afgørende betydning for videnskabens udvikling. Men han må dele æren for astronomiens fornyelse med Landgreve Wilhelm IV i Kassel, hvad der først for nylig er blevet fuldt erkendt. Omkring 1566 opnåede Wilhelm meget bedre nøjagtighed for stjerners positioner end alle tidligere astronomer, og tyve år senere målte man i Kassel med en nøjagtighed på ét bueminut, hvad Tycho Brahe nåede næsten samtidig. Vi skal følge denne udvikling og den gensidige læreproces mellem Kassel og Hven - som ikke var uden dramatik.

Den gravito-termiske effekt (Download 920.37 Kb)
John Niclasen
Josef Loschmidts teori om den gravito-termiske effekt og relationen til Maxwell og Boltzmann belyses. Det påpeges, at Venus muligvis er den empiriske test af dette stridsspørgsmål. Eksperimenter af R.W. Gräff beskrives, og til slut gives et forslag til et eksperiment, der kan udføres i laboratoriet med henblik på at måle den eventuelle effekt. Rettelse: På side 25, 2. spalte er '117' rettet til '58' to steder i forhold til den trykte udgave i sætningen: ''Hvordan kan temperaturen nede nær den faste overflade være uændret, når man har 58 dage med sol efterfulgt af 58 dage med nat?''.

Bengt Strömgrens stjerneudviklingsteori fra 1933 (Download 1.06 Mb)
Jørgen Otzen Petersen
Den mest berømte danske astronom i 1900-tallet, Bengt Strömgren (1908-1987), skabte klarhed over nogle fundamentale problemer i teorien for stjerners opbygning og udvikling først i 1930'erne. Endnu i 1920'erne var næsten alt vedrørende stjerners opbygning, deres dannelseshistorie og endelige skæbne usikkert og gådefuldt. Forskerne var vildt uenige om, hvordan stjerner producerer det lys de udsender og derfor om tidsskalaen for deres udvikling. Med to afgørende publikationer i årene 1932 og 1933 kunne Strömgren sandsynliggøre, at de fleste stjerner producerer energi ved omdannelse af brint til helium og tungere grundstoffer, og dermed afgøre de vigtigste af de varme stridsspørgsmål. Her beskrives dette forløb. Udover Strömgren er den engelske astronom A.S. Eddington en central person i fortællingen.

Annonce: Candscient.nu (IDA-netværk) (Download 328.47 Kb)
IDA

Hawking i Danmark (Download 289.61 Kb)
Michael Cramer Andersen
Den engelske teoretiske fysiker Stephen Hawking gæstede Danmark i dagene omkring den 24. august, hvor han om aftenen holdt et offentligt foredrag i et helt fyldt DR Koncerthus.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!