Søg i artikeldatabasen
forside.jpg

Kvant nr. 4 fra 2008

Information om bladet

Nyhedsektionen fra dette nummer (Download)
Klik på billedet for større version.

Artikler

Indhold (Download 200.32 Kb)
Kvant

Nye dimensioner for sorte huller (Download 270.92 Kb)
Troels Harmark og Niels Obers
Sorte huller er en af de mest spektakulære forudsigelser af Einsteins Almene Relativitetsteori. Deres eksistens udfordrer de fundamentale begreber i fysikken så en forståelse af deres egenskaber er afgørende i vores søgen efter de fundamentale naturlove, specielt for en kvantisering af tyngdekraften. Strengteori, som er et af de mest lovende bud på en teori for de fundamentale naturlove, antager at der er flere rumlige dimensioner end de sædvanlige tre. Man kan derfor spørge, hvilke konsekvenser disse ekstra dimensioner har for sorte hullers fysik. I de sidste syv år har der været mange nye opdagelser, som tilsammen peger på, at sorte huller i ekstra dimensioner har nye og overraskende egenskaber, og at der er et ekstremt rigt landskab af mulige sorte huller.

Aircondition - breddeopgave 33 med didaktisk kommentar (Download 91.98 Kb)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.

LHC ti år fra nu (Download 254.24 Kb)
Peter Hansen
En række nylige artikler i KVANT har beskrevet CERNs Large Hadron Collider (LHC). Det er den nyeste "energifront" i udforskningen af universets elementære bestanddele. Vor viden om disse ting vil altid være begrænset af energien af de elementære prober, som bruges til at undersøge stoffet. Hvis man leder efter en ny elementær partikel med høj masse, så skal man bruge høj energi til at skabe den i laboratoriet, og hvis man leder efter meget små bestanddele af stoffet, så skal man bruge en meget lille bølgelængde, dvs igen en meget høj energi. Partikelfysik er således totalt afhængig af stadigt at kunne skubbe energifronten længere ud ved hjælp af partikel-acceleratorer. Med LHC åbnes store muligheder for opdagelser i et nyt energiområde.

Kulstof-14 datering af stenalderens keramik (Download 1.88 Mb)
Bente Philippsen
Fra den yngre stenalder findes der ofte lerkar med brændte madrester i udgravninger i Danmark og det nordlige Tyskland. Når man vil datere dem med kulstof-14 metoden, er der en mulig fejlkilde. Fisk, som kommer fra en å med hårdt vand, indeholder "gammelt" kulstof, så man får en forkert, for høj alder ved dateringen af fisken. Det samme problem kan opstå ved dateringen af madskorper på lerkar, hvis fisk har været kogt i dem. Jeg kigger nærmere på fastbrændingsprocessen og prøver at finde ud af, om den ældste keramik fra Schleswig-Holstein virkelig er så gammel.

Planetkalender 2009 (Download 249.04 Kb)
Martin Götz

Stjernehimlen (Ikke offentliggjort)
Michael Cramer Andersen
Den aktuelle stjernehimmel. Astrofotos.

Galileo Galilei (Download 620.85 Kb)
Marie-Louise Hammer
1. januar 2009 blændes der op for Det Internationale Astronomiår, som indvarslet af astrofysikeren Kristian Pedersen i KVANT marts 2008. Året er blevet udnævnt af FN, fordi det netop i 2009 er 400 år siden, at Galilei rettede sit teleskop mod nattehimlen. KVANT tyvstarter her Det Internationale Astronomiår 2009 ved at rette blikket mod Galilei.

Foreningsnyt (Download 61.21 Kb)
DFS og AS
Foredrag i foråret.

Lysende saltagurk i elektrisk stol (Download 579.96 Kb)
Klaus Seiersen
En saltagurk tilsluttes 230 V, hvilket får den til at lyse som en natriumlampe. Udover at demonstrere faren ved store strømstyrker viser dette forsøg atomare overgange i natrium. Artiklen er redigeret fra et forsøg på www.fysikbasen.dk.

Termiske fluktuationer - er der noget nyt under Solen? (Download 1020.2 Kb)
Ulf Rørbæk Pedersen, Thomas B. Schrøder og Jeppe Dyre
I computersimuleringer af en række simple væsker har det for nyligt vist sig, at tryk og energi korrelerer meget stærkt i deres fluktuationer i termisk ligevægt. Artiklen fortæller kort om denne opdagelse og dens konsekvenser.

Aktuelle bøger (Download 728.04 Kb)
John Rosendal Nielsen og Michael Cramer Andersen
Omtale af "Kosmos - En guide til Universet", "Einsteins univers - en fysikers tanker om natur og erkendelse", "Verdensbilleder - rum og tid til rumtid", "Erkendelse - Grundlag og gyldighed", "Alt er relativt - Eller er det nu også det?" og "Relativity, Astrophysics and Cosmology".

Annonce (Download 72.93 Kb)
IDA

Nyt optisk måleinstrument til indlejrede nanostrukturer (Download 691.54 Kb)
P.E. Hansen, Kai Dirscherl og Jørgen Garnæs
Udmåling af geometrier og dimensioner i nanometerskala er ikke noget nyt for det danske nationale metrologiinstitut Dansk Fundamental Metrologi (DFM). Størrelser som liniebredde, stephøjde og gitterperioder måles med et metrologisk Atomic Force Mikroskop med nanometer nøjagtighed. Nu er der kommet et nyt Optisk Diffraktions Mikroskop ind i instrumentparken, udviklet og patenteret på DFM. Takket være dens optiske arbejdsmåde kan man også udmåle strukturer som er indlejret i for eksempel et beskyttelseslag.

Direkte observation af en exoplanet (Download 401.47 Kb)
John Rosendal Nielsen
Første direkte observation, med Hubble rumteleskopet, i synligt lys af en exoplanet.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!