Søg i artikeldatabasen
forside.jpg

Kvant nr. 4 fra 2016

Information om bladet

Klik på billedet for større version.

Artikler

Indhold (Download 392.36 Kb)
Kvant

Temanummer om kunst, æstetik og fysik (Download 78.26 Kb)
Svend Erik Rugh, Michael Cramer Andersen og Henrik Zinkernagel

Æstetik, fysik og motivation (Download 1.37 Mb)
Henrik Zinkernagel
Fysikere har ofte påpeget æstetiske aspekter af deres fag. Det kan fx være når symmetrien, enkelheden eller elegancen i en teori fremhæves. Sådanne æstetiske begreber kan alle ses som udtryk for en slags intellektuel skønhed der virker tiltrækkende. Men hvilken rolle har æstetikken mere præcist spillet i fysikkens udvikling? Og kunne denne rolle have en positiv indflydelse på hvordan man underviser i fysik? I denne artikel vil jeg til start sige lidt om det første spørgsmål, og derefter argumentere for et bekræftende svar til det andet. Som vi skal se, handler æstetik i fysik om andet og mere end skønne teorier – herunder forundring, glæden ved indsigt og fascination af det vi knapt nok (eller måske slet ikke) begriber. I en sådan bred forstand kan æstetik kædes sammen med motivation hos både fysikere og fysikelever.

Nobelprisen i fysik 2016 kan føre til topologiske kvantecomputere (Download 185.26 Kb)
Christine Pepke Pedersen

Vi er alle kartografer! (Download 2.02 Mb)
Olafur Eliasson og Aurélien Barrau
I foråret 2016 indledte kunstneren Olafur Eliasson og astrofysikeren Aurélien Barrau en mailkorrespondance i anledning af Eliassons udstilling ''The parliament of possibilities'' på Leeum Samsung Museum of Art i Seoul. Det blev til en samtale i grænselandet mellem kunst og videnskab om, hvordan vi forstår verden, om rum og relativitetsteori, krop, kreativitet, tænkning og handling, og om hvordan, vi kan nå frem til nye indsigter ved at åbne vores sanser.

Aktuelle bøger (Download 1.96 Mb)
Michael Cramer Andersen og Anja Skaar Jacobsen
Omtale af bøgerne ''Verdensbilledet i forandring - et hundredårigt perspektiv'', ''The Unforgotten Sisters - Female Astronomers and Scientists before Caroline Herschel'', ''Elvervild'' og ''Vild med viden''.

Planetkalender for København 2017 (Download 203.98 Kb)
Martin Götz

Æstetik og astronomiske billeder - observationer og formidling (Ikke offentliggjort)
A. Emilie Gehl Skulberg
Mange forskere står ofte med overvejelser om, hvordan de bedst kan bruge billeder til at formidle deres viden - det være sig til fagfæller eller til et bredere publikum. Denne artikel giver en introduktion til forskning, primært foretaget af kunsthistorikere, som har undersøgt den æstetiske dimension af astronomiske observationer.

Foreningsnyt - foredrag i foråret 2017 (Download 58.67 Kb)
Foreningerne
Foredragskalender for foråret 2017. Årsmøde og ny bestyrelse i Dansk Fysisk Selskab. Indkaldelse til generalforsamling og påmindelse om kontingentindbetaling 2017 i Astronomisk Selskab.

Gale videnskabsmænd og basketspillende science superhelte (Download 2.72 Mb)
Rikke Platz Cortsen
Tegneserien har som medie i de senere år udviklet sig i mange forskellige nye retninger og en af dem er det særlige krydsfelt mellem tegneserier og naturvidenskab. Det viser sig på mange forskellige måder. Folk, der læser og laver tegneserier har længe vidst, at formen kunne bruges målrettet til at uddanne børn og voksne i emner, de har svært ved at forstå eller som de er særligt interesserede i.

Solformørkelser i dansk litteratur (Download 2.4 Mb)
Kjeld Kristensen
Denne artikel lader de to fagområder astronomi og litteratur mødes i fem danske tekster fra de fem århundreder fra 1500-tallet til 1900-tallet. Alle teksterne behandler på forskellig måde det astronomiske fænomen solformørkelse: sådan som den opleves af mennesker til forskellige tider, fx som forvarsel om kommende ulykker eller som udtryk for en samlende kosmisk kraft; sådan som den kan bringes i sammenhæng med en verdensanskuelse og et verdensbillede; og sådan som beskrivelsen af den kan udnyttes af en skribent i privat eller kunstnerisk øjemed. De fem tekster er af Peder Flemløse [1] (1500-tallet), Anders Arrebo [2] (1600-tallet), Ludvig Holberg [3] (1700-tallet), B.S. Ingemann [4] (1800-tallet) og Thøger Larsen [5] (1900-tallet).

Acceleration i inhomogent tyngdefelt - breddeopgave 70 med didaktisk kommentar (Download 282.67 Kb)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.

Ørsted Medaljer i sølv og bronze (Download 335.28 Kb)
Michael Cramer Andersen
Astrofysikeren Anja C. Andersen fik den 24. oktober 2016 overrakt H.C. Ørsted Medaljen i sølv for sin mangeårige og varierede indsats med formidling af naturvidenskab. Den 14. november 2016 fik Martin Frøhling Jensen fra Næstved Gymnasium og HF tildelt H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til gymnasieelever.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!