Søg i artikeldatabasen
forside.jpg

Kvant nr. 4 fra 2017

Information om bladet

Nyhedsektionen fra dette nummer (Download)
Fuld PDF (Download 3.64 Mb)
Klik på billedet for større version.

Artikler

Indhold (Download 298.63 Kb)
Kvant

Temanummer om naturvidenskab og religion (Download 37.72 Kb)
Michael Cramer Andersen, Jens Olaf Pepke Pedersen og Svend Erik Rugh

Naturvidenskaben som kristent projekt (Download 1.58 Mb)
Helge Kragh
I dag spiller religiøse overvejelser kun en meget perifer rolle i naturvidenskaben. Men under den naturvidenskabelige revolution i 1500- og 1600-tallet var den nye form for videnskab intimt knyttet sammen med den kristne tro, der var videnskabens egentlige motivation og legitimation. Den moderne naturvidenskabs fødsel afhang i bund og grund af den kristne vækkelse, der dominerede tiden.

Needham-spørgsmålet i moderne fysik (Ikke offentliggjort)
Gennady Gorelik

Gud og Verden (Ikke offentliggjort)
Carl Henrik Koch
Den forenelighed mellem kristendom og videnskab, som karakteriserer den europæiske middelalder, begyndte så småt at krakelere i det 17. århundrede, hvor den franske filosof, matematiker og fysiker René Descartes argumenterede for, hvad der er blevet kaldt et mekanisk verdensbillede. Skønt Newton selv forsøgte at opretholde forbindelsen mellem et religiøst og et mekanisk verdensbillede, medførte udviklingen inden for fysikken, at forbindelsen efterhånden blev skåret over, og forenelighed afløstes af konflikt. Udviklingen inden for de geologiske videnskaber i det 19. århundrede skærpede konflikten, og i og med Darwins udviklingslære brød konflikten ud i lys lue omkring 1850.

Hvad har reformationen gjort for naturvidenskaben? (Ikke offentliggjort)
John Rosendal Nielsen
Det er 500-året for reformationens begyndelse, hvor Martin Luther efter sigende skulle have slået de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og det skal selvfølgelig fejres på behørig vis – også her i Danmark (luther2017.dk/jubilaeet/). En vis skepsis over reformationens positive betydning er blevet fremført af blandt andre Stjernfelt. Det er derfor oplagt at stille spørgsmålet: Hvad har reformationen gjort for naturvidenskabens historiske udvikling?

Gud og Darwin: Et historisk perspektiv på forholdet mellem religion og evolution (Download 1 Mb)
Hans Henrik Hjermitslev
Denne artikel nuancerer det synspunkt, at religion og evolution er nødvendige modsætninger, ved at vise, hvordan forholdet gennem historien frem til i dag er blevet tolket på mange forskellige måder, der spænder hele vejen fra ateistisk darwinisme, over teistisk evolution og kreationisme til fladjordsteori.

Naturvidenskab og religion (Ikke offentliggjort)
Hans O. U. Fynbo og Johan P. U. Fynbo
Vi er for denne diskussion særlige derved, at vi er enæggede tvillinger, der begge arbejder som naturvidenskabelige forskere, men som er endt med forskellige syn på forholdet mellem viden og tro. Vi har valgt at bruge os selv til at belyse spændingsfeltet mellem naturvidenskab og religion ved først at give hvert vores syn på tre spørgsmål: 1) hvad er verden?, 2) hvad er et menneske? og 3) hvad er Gud? Efter denne “forskels-afklaring” har vi skrevet en fælles diskussion af forholdet mellem naturvidenskaben og tro.

Gud som mere end nødvendig (Download 436.64 Kb)
Carsten Mulnæs

Videnskaben og virkelighedens båndbredde... og noget om balloner (Download 169.55 Kb)
Niels Henrik Gregersen

Foreningsnyt – foredrag i 2018 (Download 165.57 Kb)
Kvant

Sanselige mirakler – og klodens klima (Ikke offentliggjort)
Ole Jensen

Planetkalender for 2018 (Download 226.82 Kb)
Martin Götz

H. C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab (Ikke offentliggjort)
Jens Olaf Pepke Pedersen

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!