Søg i artikeldatabasen
forside.jpg

Kvant nr. 4 fra 2020

Information om bladet

Nyhedsektionen fra dette nummer (Download)
Klik på billedet for større version.

Artikler

Matematikkens urimelige effektivitet (Download 34.45 Kb)
Jens Olaf Pepke Pedersen
Forord

I Have Calculated It (Download 3.42 Mb)
Poul G. Hjorth
If religion is a system of beliefs containing unprovable truths, then not only is mathematics a religion, it is the only religion which is able to prove that it is one. – John Barrow (Pi in the Sky)

En videnskabelig duo: Matematikkens samspil med fysik 1809–1950
Jesper Lützen
I denne artikel vil jeg fremdrage nogle eksempler på matematikkens samspil med fysik. I de fleste tilfælde vil jeg fokusere på, hvordan matematikken er blevet påvirket af mødet med fysik, og jeg vil hente eksemplerne fra min egen forskning i Liouvilles matematik (1809-1882), Hertz’ mekanik (1894) og distributionsteoriens forhistorie (?-1950).

Generalforsamling i SNU (Download 87.57 Kb)
Kvant

Kroppen i naturen: Embodyment og matematikkens effektivitet i naturbeskrivelsen (Ikke offentliggjort)
Mikkel Willum Johansen
Der findes en række forskellige bud på, hvorfor matematikken kan bruges i naturbeskrivelsen. I denne artikel skal vi se nærmere på en forklaring, der tager udgangspunkt i menneskets biologi og i de kognitive teknikker, mennesket generelt bruger til at håndtere omverdenen.

Topologisk kvantefeltteori – i krydsfeltet mellem matematik og fysik (Download 2.29 Mb)
Jørgen Ellegaard Andersen og William Elbæk Mistegård
I denne artikel ser vi på samspillet mellem matematik og kvantefysik påbegyndt i 1980’erne med udgangspunkt i moderne gaugeteori. Vi fokuserer på den såkaldte topologiske kvantefeltteori. Vi illustrerer dermed, hvordan idéer fra fysikken leder til nye, dybe matematiske teorier, som på den ene side er interessante fra et rent matematisk perspektiv og på den anden side bidrager til at formalisere dele af fysikken, som før manglede et præcist grundlag.

Kvantecomputere og grafteori (Ikke offentliggjort)
Ulrich Hoff, Jonas Schou Neergaard-Nielsen, Mikkel Vilsbøll Larsen og Ulrik Lund Andersen
Kvantecomputeren er en realitet, men har indtil videre ikke nok qubits til virkelig at demonstrere sit værd. En lovende mulighed for at skalere til store qubitantal er at lave rent optiske kvantecomputere, hvor information processeres gennem målinger på store entanglede klyngetilstande af lys. I denne artikel illustrerer vi, hvordan grafteorien giver en bekvem beskrivelse af sådanne klyngetilstande, og hvordan de eksperimentelt kan realiseres i laboratoriet og udnyttes som grundlag for en optisk kvantecomputer.

Vand på Månen (Download 153.63 Kb)
Christine Pepke Gunnarsson

Inverse problemer (Ikke offentliggjort)
Klaus Mosegaard
Inverse problemer – det at kunne drage konklusioner om fænomener i naturen ud fra data – er en rygrad i videnskab og teknologi. Rækken af succeser på dette område er lang, men hvor går grænsen for vores erkendelse gennem data? Dette er, hvad teorien for inverse problemer søger at give svar på.

“Han går ad rette stier” (Download 2.69 Mb)
Knud Pedersen og Bo Holten
I anledning af 200-året for opdagelsen af elektromagnetismen har H.C. Ørstedselskabet og kirkespilsforeningen “Åben Himmel” på Langeland udskrevet en sangkonkurrence til ære for Ørsted. Der eksisterer i forvejen to hyldestsange for Ørsted, som blev skrevet til 100-årsjubilæet for opdagelsen af elektromagnetismen.

H.C. Ørsteds nordlys (Download 676.05 Kb)
Kira Moss
Her præsenteres en hidtil ubemærket, usigneret populærvidenskabelig artikel ”Nordlyset”, udgivet i 1840. Der argumenteres for, at den er skrevet af H.C. Ørsted. Artiklen beskrives i kontekst af samtidens overordentlig store interesse for nordlys samt punkter af nordlysets videnskabshistorie før og omkring 1840.

Ørsteds sammentænkning af naturvidenskab og sprog (Ikke offentliggjort)
Lise Bostrup
Fysikkens H.C. Ørsted fejres i år i anledning af 200-året for sin opdagelse af elektromagnetismen. Ørsted selv mente imidlertid, at det vigtigste, han havde udrettet i sin lange videnskabelige karriere, var at skabe et sammenhængende kemisk ordforråd (en nomenklatur) på dansk. Vi ser her på sammenhængen mellem sprog og kemi i Ørsteds forskning og forfatterskab.

Ørstedartikler i Kvant (Download 1.56 Mb)
Kvant
Oversigt over artikler i Kvant om H.C. Ørsted

3 x Ørsted (Download 2.01 Mb)
Dan Charly Christensen
Boganmeldelse

Bordkalender 2021 (Download 1.06 Mb)
John Rosendal Nielsen
Boganmeldelse

En moderne tilgang til undervisning i elektromagnetisme (Ikke offentliggjort)
Samel Arslanagic
Denne artikel beskriver implementeringen af et kursus i grundlæggende elektromagnetisme ved DTU, som gennem en længere årrække har modtaget meget positive evalueringer fra de studerende. Den klare organisering og struktur af kurset, samt faglige færdigheder og undervisernes personlighed bliver fremhævet som dets vigtigste aktiver. Ingen særlige undervisningsmetoder eller et ønske om sofistikerede e-læringsværktøjer nævnes som en afgørende forudsætning for et godt kursusforløb. Ikke desto mindre kan passende e-læringsværktøjer supplere de traditionelle aktiviteter og dermed øge de studerendes læringsudbytte. På vores kursus har vi for nyligt udarbejdet kortere videotutorials, tilgængelige via en YouTube-kanal, hvor typiske flaskehalse og problemer gennemgås i detaljer til stor nytte for og tilfredshed blandt de studerende.

Nyt fra DFS (Download 3.3 Mb)
Kvant

Planetkalender (Download 203.64 Kb)
Martin Götz

Varmehjælp til naboen – breddeopgave 89 med didaktisk kommentar (Ikke offentliggjort)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er – udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse – dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.

Generalforsamlinger i SNU og DFS / Ørsted-øl (Download 72.86 Kb)
Kvant

Kvant-nyheder (Download 931.12 Kb)
Christine Pepke Gunnarsson

Kommende foredrag (Download 41.78 Kb)
Kvant

Ørstedmedalje i guld til Charles Marcus (Ikke offentliggjort)
Kvant

Kvantecomputere og grafteori (Download 464.38 Kb)
Ulrich Hoff, Jonas Schou Neergaard-Nielsen, Mikkel Vilsbøll Larsen og Ulrik Lund Andersen
Kvantecomputeren er en realitet, men har indtil videre ikke nok qubits til virkelig at demonstrere sit værd. En lovende mulighed for at skalere til store qubitantal er at lave rent optiske kvantecomputere, hvor information processeres gennem målinger på store entanglede klyngetilstande af lys. I denne artikel illustrerer vi, hvordan grafteorien giver en bekvem beskrivelse af sådanne klyngetilstande, og hvordan de eksperimentelt kan realiseres i laboratoriet og udnyttes som grundlag for en optisk kvantecomputer.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!