KVANT – tidskrift for fysik og astronomi

KVANT er fagblad for fysik, astronomi, geofysik og beslægtede fag. Det udkommer fire gange årligt og udgives af en række naturvidenskabelige foreninger. Bladet henvender sig til forskere undervisere og studerende samt andre interesserede.

KVANT udsendes gratis, i ét eksemplar, til alle landets gymnasier, seminarier og HTX-kurser med velvillig støtte fra fysikinstitutterne på landets universiteter.

Ordningen støttes af Niels Bohr Institutet (KU), Institut for Fysik og Astronomi (AU), Institut for Fysik og Kemi (SDU), DTU Electro, DTU Fysik samt Institut for Naturvidenskab og Miljø (RUC).

ABONNEMENT

Man kan tegne abonnement på bladet gennem en af udgiverforeningerne eller direkte her på hjemmesiden. Et abonnement koster 185 kr. om året for fire numre. På hjemmesiden kan nogle af artiklerne læses og efterhånden vil artiklerne fra ældre numre blive tilgængelige.